تاور کرین یانگ مائو (Yongmao)

برند تاورکرین : Yongmao

بهره برداری: 3 تن تا 100 تن

ارتفاع: 38 متر تا 80 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های TopLess یانگ مائو
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Yongmao ST4010 40 متر 35 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST5020 50 متر 46.25 متر 8 تن 2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST5515 55 متر 46.25 متر 8 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT113 52.5 متر 40.26 متر 6 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT200-8 60 متر 59.40 متر 8 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT200-10 60 متر 59.40 متر 10 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT200-12 60 متر 59.40 متر 12 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT253-12 64 متر 61.05 متر 12 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT253-18 64 متر 61.05 متر 18 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT293-12 74 متر 62.65 متر 12 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT293-16 74 متر 62.65 متر 16 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT293-18 74 متر 62.65 متر 18 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT403-18 80 متر 73.60 متر 18 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT403-24 80 متر 73.60 متر 24 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT553-18 80 متر 67.60 متر 18 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT553-24 80 متر 67.60 متر 24 تن 3.55 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT753 80 متر 73.4 متر 40 تن 5.4 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT1100 70 متر 60.2 متر 50 تن 11.76 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STT2200 70 متر 92.4 متر 100 تن 27.2 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopKit یانگ مائو
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Yongmao F0/23B 50 متر 59.8 متر 10 تن 2.3 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao H3/36B 60 متر 51.7 متر 12 تن 3.6 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST38/07 38 متر 35 متر 3 تن 0.7 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST50/15 50 متر 40.96 متر 6 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST50/15A 50 متر 48.46 متر 6 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST55/10 55 متر 40.96 متر 6 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST55/10A 55 متر 48.46 متر 6 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST60/15 60 متر 59.8 متر 10 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST60/23 60 متر 59.5 متر 10 تن 2.3 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST70/27 70 متر 51.2 متر 16 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST70/30 70 متر 51.7 متر 12 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST70/50 70 متر 79.05 متر 20 تن 5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST80/75-32T 80 متر 91.3 متر 32 تن 7.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST80/75-40T 80 متر 91.3 متر 40 تن 7.5 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao ST80/75-50T 80 متر 91.3 متر 50 تن 7.5 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopKit یانگ مائو
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Yongmao STL60 35 متر 37.28 متر 4 تن 0.8 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL120-6T 45 متر 52.05 متر 6 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL120-8T 45 متر 52.05 متر 8 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL203-10T 50 متر 52.05 متر 10 تن 3.2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL203-12T 50 متر 52.05 متر 12 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL230 55 متر 59.35 متر 16 تن 2 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL420 60 متر 72.40 متر 24 تن 4.9 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STL720 60 متر 36.38 متر 32 تن 9 تن دانلود کاتالوگ
Yongmao STD31/12 31 متر 8 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا