تاور کرین 8 تن

لیست تاور کرین های بین 6 تن تا 8 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های T شکل 8 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
*Potain 645 A 36 متر 41.8 متر 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Potain 645 B DM 36 متر 41.8 متر 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Potain 645 C DM 36 متر 41.8 متر 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 645 E 42 متر 44.5 متر 8 تن 1.45 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 646 D DM 39 متر 44 متر 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 646 G 42 متر 44 متر 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 646 H 45 متر 44 متر 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 647 D DM 39 متر 51 متر 8 تن 1.35 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 647 G 42 متر 51 متر 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain 744 B 45 متر 43.4 متر 8 تن 2.2 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain 744 CS-8T 45 متر 43.4 متر 8 تن 2.35 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 175 B 60 متر 44.9 متر 8 تن 1.4 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 178 60 متر 63.7 متر 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 170 55 متر 67.6 متر 8 تن 1.8 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 175 A 60 متر 67.6 متر 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 175 B 60 متر 67.6 متر 8 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90.1 HC & 90.2 HC 45 متر 46 متر 8 تن 1.55 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-B8 50 متر 68.5 متر 8 تن 1.9 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-H 55 متر 68 متر 8 تن 1.55 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-H8 Litronic 55 متر 68 متر 8 تن 1.85 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC 50 متر 46.9 متر 8 تن 2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-185 50 متر 58.19 متر 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-255 50 متر 68.82 متر 8 تن 2 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-256 50 متر 68.82 متر 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 HC 50 متر 53.6 متر 8 تن 1.9 تن PV:106KVA(161.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 EC-B8 60 متر 63.4 متر 8 تن 1.3 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 HC 50 متر 66 متر 8 تن 2.2 تن PV:98KVA(150Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 HC-200 50 متر 58.16 متر 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132HC-290 50 متر 68.82 متر 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132.5 HC 50 متر 47.5 متر 8 تن 2.2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 EC-H8 Litronic 55 متر 72.1 متر 8 تن 1.85 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC 55 متر 46.9 متر 8 تن 1.7 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC-185 55 متر 54 متر 8 تن 1.7تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 HC 55 متر 54.4 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 HC-200 55 متر 66.4 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154.5 HC 55 متر 47.5 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 160 EC-B8 Litronic 60 متر 52.3 متر 8 تن 1.85 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H8 65 متر 66.9 متر 8 تن 3.15 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H8 75 متر 72.9 متر 8 تن 3.1 تن PV:56KVA(85.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC110 54 متر 54 متر 8 تن 1.25 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC130 54 متر 54 متر 8 تن 1.45 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC140 60 متر 60 متر 8 تن 1.85 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC150 60 متر 60 متر 8 تن 1.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC160 65 متر 65 متر 8 تن 1.4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC185-8t 65 متر 65 متر 8 تن 1.95 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های T شکل 8 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain GMR 246 B 35 متر 32.5 متر 8 تن 2 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GMR 260 B 30 متر 29.3 متر 8 تن 3 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain GMR 262 A 30 متر 29.3 متر 8 تن 3.5 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 360 A 40 متر 32.8 متر 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 360 B 45 متر 32.8 متر 8 تن 1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 366 A 45 متر 32.8 متر 8 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 380 B 40 متر 32.8 متر 8 تن 2.25 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 380 C 45 متر 32.8 متر 8 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO-T 130 50 متر 37.3 متر 8 تن 1.4 تن PV:20KVA(30.5Amp)-50Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 K 45 متر 36.8 متر 7 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 85 K 45 متر 36.8 متر 7 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 85 KR 45 متر 33.7 متر 7 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 K 45 متر 32 متر 8 تن 1.5 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 102 K 50 متر 33.8 متر 8 تن 1 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 105 K 45 متر 29.6 متر 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 K 50 متر 33.8 متر 8 تن 1.07 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 K 50 متر 33.8 متر 8 تن 1.25 تن PV:53KVA(80.5Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 KR1 50 متر 35.6 متر 8 تن 1.25 تن PV:32KVA(49Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 52 27 متر 31.8 متر 8 تن 1.6 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 63 36 متر 25 متر 8 تن 1.8 تن PV:37KVA(56.5Amp)-80Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 80 42 متر 28 متر 8 تن 1.7 تن PV:37KVA(56.5Amp)-80Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 88 45 متر 30.2 متر 8 تن 2.05 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 100 52 متر 33 متر 8 تن 1.6 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 110 52 متر 33 متر 8 تن 1.8 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 140 58.5 متر 40 متر 8 تن 1.9 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 8 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain B2/35R MDO 29 متر 55 متر 8 تن 3.5 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/18B 45 متر 42.3 متر 8 تن 1.8 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/20 45 متر 50.8 متر 8 تن 2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23 45 متر 50.8 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23A 45 متر 59.8 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain E2/23B 45 متر 64.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/20 50 متر 51 متر 8 تن 2 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23 50 متر 51 متر 8 تن 2.3 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23A 50 متر 61.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain F2/23B 50 متر 61.6 متر 8 تن 2.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain G20/13C 55 متر 64.9 متر 8 تن 1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain G20/15C 55 متر 64.9 متر 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain H20/14C 60 متر 64.9 متر 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 115 G8 55 متر 68.4 متر 8 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 140 G8 55 متر 68.8 متر 8 تن 1.3 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 155 G8 55 متر 68.4 متر 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 160 G8 60 متر 68.8 متر 8 تن 1.1 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 A H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 185 B H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.15 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 A H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 205 B H8 60 متر 66.4 متر 8 تن 2.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 132 G8 55 متر 56.4 متر 8 تن 1.6 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 178 60 متر 68.6 متر 8 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 218 A J8 65 متر 65.4 متر 8 تن 1.95 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا