تاور کرین 6 تن

لیست تاور کرین های بین 5 تن تا 6 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های T شکل 6 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 428 BZ 36 متر 35 متر 6 تن 1.1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 N-CZ 39 متر 35 متر 6 تن 1 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Potain 643 A 30 متر 41.8 متر 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 643 B 36 متر 41.8 متر 6 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 643 C 39 متر 44 متر 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 643 J 42 متر 44 متر 6 تن 1.6 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 707 D2 36 متر 39.5 متر 6 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 78 50 متر 43 متر 5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 48 متر 40.3 متر 5 تن 1.4 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 A 50 متر 40.3 متر 5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 85 B 50 متر 40.3 متر 5 تن 1.3 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCI 85 A 50 متر 35.7 متر 5 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 115 B 55 متر 41.9 متر 6 تن 1.6 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 78 51 متر 50 متر 5 تن 1.05 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 88 52 متر 39.4 متر 5 تن 1.15 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 90 50 متر 54.7 متر 6 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 95 A 52.5 متر 57.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 95 B 52.5 متر 57.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 120 A 55 متر 56.5 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 125 A 57.5 متر 58.1 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 125 B 57.5 متر 58.1 متر 6 تن 1.4 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 150 G6 55 متر 56.5 متر 6 تن 1.7 تن PV:65KVA(94Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 98 55 متر 51.3 متر 6 تن 1.2 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 128 55 متر 51.3 متر 6 تن 1.6 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 50 EC-B 40 متر 43.5 متر 5 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 60.1 HC 40 متر 39.4 متر 6 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 EC 42 متر 41 متر 5.6 تن 1.25 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 EC-B 45 متر 45.4 متر 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC 45 متر 38.3 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC-120 45 متر 52.2 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC-256 45 متر 62.7 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 LC 45 متر 37 متر 5 تن 0.85 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC 45 متر 38.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-88 45 متر 47.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-132 45 متر 52.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-290 45 متر 62.7 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 EC 42 متر 41 متر 5.6 تن 1.35 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC 45 متر 52.5 متر 5.6 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC-B5 50 متر 45.4 متر 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC-B5 FR 50 متر 45.4 تن 5 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 78 EC 45 متر 56.6 متر 5.6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EC-B6 45 متر 72.8 متر 6 تن 1.5 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EL 47.5 متر 52.2 متر 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EL6 47.5 متر 49.9 متر 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC 45 متر 68.8 متر 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-120 45 متر 51.9 متر 6 تن 1.7 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-185 45 متر 58.16 متر 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-255 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-256 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 LC 45 متر 52.7 متر 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-132 45 متر 51.9 متر 6 تن 1.9 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-200 45 متر 58.16 متر 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-290 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88.5 HC 50 متر 45.1 متر 6 تن 1.5 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC 50 متر 59.6 متر 6 تن 1.35 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-80 50 متر 35.7 تن 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-120 50 متر 45.7 تن 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-B6 50 متر 51.2 متر 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-B6 FR 50 متر 51.2 متر 6 تن 1.4 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 LD 50 متر 41.9 متر 6 تن 1.1 تن PV:39KVA(59.5Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 91 EC 50 متر 52.5 متر 6 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 98 EC 50متر 50 متر 6 تن 1.45 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 98 EC-132 50 متر 47.5 متر 6 تن 1.45 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 99 EC 50 متر 56.6 متر 6 تن 1.6 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 EL 52.5 متر 59.4 متر 6 تن 1.25 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 HC-T 50 متر 48.5 متر 6 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 LC 50 متر 52.7 متر 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EC-B6 55 متر 48.6 متر 6 تن 1.4 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EC-B6 FR 55 متر 53.6 متر 6 تن 1.35 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EL6 FR 55 متر 66.9 متر 6 تن 1.4 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 EC-B6 60 متر 63.4 متر 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 EC-HM6 60 متر 66 متر 6 تن 1.2 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 EC-H6 60 متر 68 متر 6 تن 1.6 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 150 EC-B6 Litronic 60 متر 64.1 متر 6 تن 1.8 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 EC-H6 60 متر 72.1 متر 6 تن 1.65 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 EC-HM6 FR 60 متر 68 متر 6 تن 1.8 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 160 EC-B6 60 متر 62.9 متر 6 تن 1.8 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 300 HC-T 60 متر 53.3 متر 6 تن 4.5 تن PV:108KVA(164.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC3510-5t 35 متر 35 متر 5 تن 0.9 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4010-5t 40 متر 40 متر 5 تن 0.9 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4510-5t 45 متر 45 متر 5 تن 0.9 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC5010-5t 50 متر 50 متر 5 تن 0.9 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10 LC 90 55 متر 55 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11 LC 90-5t 52.5 متر 52.5 متر 5 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11 LC 90-6t 52.5 متر 52.5 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11 LC 132-5t 60 متر 60 متر 5 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11 LC 132-6t 60 متر 60 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LC 5211 52.5 متر 52.5 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های L شکل 6 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 236 E 40 متر 33 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 242 A 30 متر 28 متر 6 تن 2.2 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 243 B 36 متر 32.5 متر 6 تن 1.5 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 335 A 35 متر 32.8 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 340 A 40 متر 32.8 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 340 B 40 متر 32.8 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 346 A 45 متر 30.5 متر 5 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 346 B 45 متر 30.5 متر 6 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 350 A 40 متر 32.8 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 350 B 43 متر 32.8 متر 6 تن 0.85 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 356 A 45 متر 32.8 متر 6 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDT 70 45 متر 32.2 متر 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDT 70 A 45 متر 34.2 متر 6 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDT 80 45 متر 34.2 متر 6 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGOT 85 45 متر 35 متر 6 تن 1.25 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGOT 85 A 45 متر 38 متر 6 تن 1.25 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 60 K 40 متر 32 متر 5 تن 1.1 تن PV:43KVA(65.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 60 KR 40 متر 27.2 متر 5 تن 1.1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 K 43 متر 32.7 متر 6 تن 1.1 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 66 K 40 متر 32 متر 5 تن 1.2 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 66 KR 40 متر 27.2 متر 5 تن 1.2 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 68 K 43 متر 32.7 متر 6 تن 1.175 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 K 42.5 متر 32 متر 6 تن 1 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 K 45 متر 35.1 متر 6 تن 1.1 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 81 KR 45 متر 36.9 متر 6 تن 1.4 تن PV:32KVA(49Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 40 27 متر 17.7 متر 6 تن 1.35 تن PV:24KVA(36.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr MK 45 27 متر 17.7 متر 6 تن 1.5 تن PV:24KVA(36.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopKit ظرفیت 6 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain F15/15C 50 متر 50.8 متر 6 تن 1.5 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا