تاور کرین 4 تن

لیست تاور کرین های بین 3 تن تا 4.5 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های L شکل 4 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 220 BRV 24 متر 24 متر 4 تن 1.2 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 221 A 30 متر 20 متر 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 222 A 30 متر 25.8 متر 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 230 A 24 متر 20 متر 4 تن 2 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 232 A 30 متر 28.5 متر 4 تن 1.2 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 233 A 30 متر 28 متر 4 تن 1.5 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 236 B 36 متر 33 متر 4 تن 1.25 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 236 B1 36 متر 33 متر 4 تن 1.25 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 236 C 36 متر 33 متر 4 تن 1.5 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 331 B 35 متر 26 متر 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 331 B AutoMotorice 35 متر 26.5 متر 4 تن 0.85 تن PV:38KVA(58Amp)-80Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 331 C 35 متر 26 متر 4 تن 1.15 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 334 A 35 متر 29 متر 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 334 C 38 متر 29 متر 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 334 D 38 متر 29 متر 4 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 336 A 40 متر 30.5 متر 4 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 336 B 40 متر 30.5متر 4 تن 1.15 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain GTMR 336 P 40 متر 30.5 متر 4 تن 0.9 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 32 A 30 متر 22 متر 4 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 32 B 30 متر 22 متر 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 36 32 متر 22 متر 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 40 A 35 متر 23 متر 4 تن 1 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDM 32 B 30 متر 22 متر 4 تن 1.05 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDM 40 A 35 متر 23 متر 4 تن 1 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 26 26 متر 20 متر 3.2 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 28 28 متر 22 متر 3.2 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 32 30 متر 22 متر 4 تن 1.1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 36 32 متر 22 متر 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 42 36 متر 23.2 متر 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 50 40 متر 23.2 متر 4 تن 1.1 تن PV:23KVA(35Amp)-55Amp-75Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO T 70 40 متر 32 متر 4 تن 1.45 تن PV:23KVA(35Amp)-55Amp-75Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 32 TT 30 متر 23 متر 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 32 H 30 متر 21 متر 4 تن 1 تن PV:19KVA(29Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 32 TTR 30 متر 23 متر 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 34 K 33 متر 26 متر 4 تن 1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 35 K 36 متر 26 متر 4 تن 0.725 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 38 K 33 متر 24 متر 3.5 تن 0.925 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 40 K 36 متر 26 متر 4 تن 0.925 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 42 K 36 متر 26 متر 4 تن 1.1 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 42 KR1 36 متر 27 متر 4 تن 1.1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 44 K 37.5 متر 30 متر 4 تن 0.935 تن PV:31KVA(47Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 45 K 36 متر 26 متر 4 تن 1.25 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 50 K 40 متر 32.7 متر 4.5 تن 0.95 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 54 K 40 متر 32.7 متر 4.5 تن 1.02 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 56 K 40 متر 32.7 متر 4.5 تن 1.1 تن PV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 65 K 40 متر 34.6 متر 4.5 تن 1.4 تن PV:17KVA(26Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Comansa HT-28 28 متر 21 متر 3.2 تن 0.8 تن دانلود کاتالوگ
Comansa HT-30 30 متر 22 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa HT-35 35 متر 25 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های T شکل 4 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 426 CZ 34 متر 35 متر 4 تن 0.85 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 NP 39 متر 35 متر 4 تن 0.65 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 R 39 متر 33.3 متر 4 تن 0.7 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 B 40 متر 36.5 متر 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 C 42 متر 36.5 متر 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 N FZ 42 متر 39.2 متر 4 تن 1 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Potain 430 42 متر 36.2 متر 4 تن 1.2 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 435A 42 متر 36 متر 4 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 40 LC 40 متر 40 متر 4 تن 0.85 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 42 NC 42 متر 37.1 متر 4 تن 0.8 تن PV:27KVA(41Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 45 NC 42 متر 37.1 متر 4.5 تن 1.1 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 45 EC 40 متر 36 متر 4 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 50 EC 40 متر 36 متر 4 تن 0.9 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC3510-4t 35 متر 35 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4010-4t 40 متر 40 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4510-4t 45 متر 45 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC5010-4t 50 متر 50 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopKit با ظرفیت 4 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain E10/14C 45 متر 40.1 متر 4 تن 1.4 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Potain E1/13B 45 متر 45 متر 4 تن 1.3 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا