تاور کرین 3 تن

لیست تاور کرین های بین 2 تن تا 3 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

ليست تاور کرين هاي T شکل 3 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 427 C 30 متر 30 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 E 30 متر 33 متر 3 تن 1.25 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 G 30 متر 36 متر 3 تن 1.25 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 L 30 متر 36 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 M 30 متر 33 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 A 33 متر 36 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 C 36 متر 36 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 428 G 36 متر 33 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 429 A 40 متر 37 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Potain 430 NP 43 متر 35.7 متر 2.5 تن 1.2 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 48B 35 متر 33.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 48C 36 متر 31.2 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50A 40 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50B 40 متر 42.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50B1 40 متر 42.1 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 50C 42 متر 40.6 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 58 42 متر 42.1 متر 2.5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 65 42 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 65A 45 متر 38.9 متر 2.5 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 68B 45 متر 42.1 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 50 41 متر 38.8 متر 2.5 تن 1.1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 58 42 متر 42.2 متر 3 تن 1.2 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 68 46 متر 51.6 متر 3 تن 1.1 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 30EC-B 30 متر 30 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 30LC 30 متر 30 متر 2.5 تن 1 تن PV:19KVA(29Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
ليست تاور کرين هاي L شکل 3 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 215 BRV 24 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 215 C 24 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 215 C2 24 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 216 ARV 27 متر 23.5 متر 3 تن 0.75 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 216 B 27 متر 23.5 متر 3 تن 0.75 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 217 A 27 متر 23.5 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 218 A 30 متر 23.5 متر 3 تن 0.8 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 219 AZ 30 متر 26.7 متر 3 تن 0.8 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 315 D 25 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 325 A 25 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 326 C 30 متر 20 متر 3 تن 0.8 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 326 D 30 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 330 A 33 متر 20 متر 3 تن 0.85 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 26A 28 متر 21 متر 3 تن 0.8 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 30 30 متر 21 متر 3 تن 0.8 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 24 24 متر 20 متر 2.4 تن 1 تن PV:14KVA(22Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 24A 26 متر 20 متر 2.4 تن 0.8 تن PV:14KVA(22Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 24 TT 24 متر 19 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 25 K 27.5 متر 22 متر 2.5 تن 0.8 تن PV:20.6KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 26 K 26 متر 20 متر 2.5 تن 1.1 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 27 TT 27 متر 21 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 27 K 30 متر 20 متر 3 تن 0.8 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 28 K 30 متر 22 متر 3 تن 0.8 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 28 SE 28 متر 21 متر 2.5 تن 1 تن PV:16KVA(24.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 30 K 28 متر 20 متر 3 تن 0.875 تن PV:22KVA(33.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 33 K 30 متر 20 متر 3 تن 1 تن PV:21KVA(32Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 33 KR 30 متر 20.5 متر 3 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
ليست تاور کرين هاي Topkit تا ظرفيت 3 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain D12/10A 43 متر 39.3 متر 2.5 تن 0.95 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain D15/10A 41 متر 34.5 متر 3 تن 1 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
Potain E12/12A 43 متر 36.3 متر 2.5 تن 1.2 تن PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا