تاور کرین 20 تن

لیست تاور کرین های 20 تنی

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین تاپ کیت TopKit : تاور کرین های نسل جدید کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین Luffing Jib : تاور کرین با بازوی متحرک در جهت عمودی
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

نسل جدید تاور کرین های MD CSS پتن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MD 509 M20 80 متر 92.8 متر 20 تن 3.7 تن PV:117KVA 2016 دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 20 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain H5/34B 60 متر 82.68 متر 20 تن 3.4 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H50/38C 60 متر 82.68 متر 20 تن 3.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain J5/45 65 متر 74.7 متر 20 تن 4.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K5/50B 70 متر 79.20 متر 20 تن 5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K5/50C 70 متر 79.23 متر 20 تن 5 تن PV:190KVA(289Amp)-310Amp-330Amp دانلود کاتالوگ
Potain K50/20C 70 متر 76.9 20 تن 1.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 400B L20 75 متر 92.8 متر 20 تن 3.4 تن PV:175KVA(266.5Amp)-280Amp-300Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 400C L20 75 متر 80.4 متر 20 تن 3.4 تن PV:125KVA(190Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 485B M20 80 متر 92.3 متر 20 تن 3.1 تن PV:135KVA(205.5Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 500 70 متر 79.2 متر 20 تن 6.4 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 560B M20 80 متر 79.4 متر 20 تن 4.4 تن PV:240KVA(365Amp)-385Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 600 70 متر 68.03 متر 20 تن 7.5 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 412 L20 75 متر 80 متر 20 تن 2.7 تن PV:110KVA(167.5Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های T شکل 20 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 85.20 R 60 متر 79 متر 20 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain 982 B 54.5 متر 66.5 متر 20 تن 4.6 تن PV:150KVA(228.5Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Potain 983 A 54.5 متر 66.5 متر 20 تن 6 تن PV:150KVA(228.5Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Potain MCT 385 75 متر 64.9 متر 20 تن 2.7 تن PV:107KVA(162.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 300 C2 60 متر 73.5 متر 20 تن 3.4 تن PV:106KVA(161Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 301 C 65 متر 69 متر 20 تن 4.2 تن PV:138KVA(210Amp)-230Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 320 HC 62.2 متر 62 متر 20 تن 4.2 تن PV:137KVA(208.5Amp)-230Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 355 HC 75 متر 86.4 متر 20 تن 2.8 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 355 HC-S 75 متر 68.9 متر 20 تن 2.8 تن PV:133KVA(202.5Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC 20 75 متر 86.4 متر 20 تن 3 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC-S 75 متر 86.4 متر 20 تن 3 تن PV:97KVA(147.5Amp)-170Amp-190Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H20 75 متر 92.9 متر 20 تن 2.7 تن PV:95KVA(144.5Amp)-170Amp-190Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H20 Litronic 75 متر 92.9 متر 20 تن 3.2 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500 HC 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.2 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500 HC 20 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.2 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 HC 20 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.5 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 EC-H20 Litronic 81.5 متر 86.9 متر 20 تن 4 تن PV:104KVA(158Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630 EC-H20 81.4 متر 67.5 متر 20 تن 5.4 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 800 HC 80.8 متر 78.8 متر 20 تن 7 تن PV:126KVA(192Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 850 C20 75 متر 79 متر 20 تن 6.9 تن PV:238KVA(362Amp)-380Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 1250 HC 80.8 متر 90.4 متر 20 تن 12.5 تن PV:126KVA(192Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های Luffing Jib با ظرفیت 20 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MR 295 H20 50 متر 50.4 تن 20 تن 4.7 تن PV:217KVA(330Amp)-350Amp-370Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا