تاور کرین 2 تن

لیست تاور کرین های بین 1.5 تن تا 2 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های L شکل 2 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 210 BRV 20 متر 20 متر 2 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 210 C 22 متر 20 متر 2 تن 0.75تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
 310 A 22 متر 20 متر 2 تن 0.75 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 312 C 25 متر 20 متر 2 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 313 B/A1B 20 متر 17 متر 1.8 تن 0.65 تن PV:16KVA(24.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain 320 A 22 متر 20 متر 2 تن 0.75 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 321 C 25 متر 20 متر 2 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 16A 22 متر 18.5 متر 2 تن 0.6 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 16B 24 متر 18.5 متر 2 تن 0.6 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 16C 24 متر 18.5 متر 2 تن 0.75 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 21B 27 متر 18.5 متر 2 تن 0.65 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain HD 25 27 متر 18.5 متر 2 تن 0.8 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain HDM 20 24 متر 19 متر 2 تن 0.75 تن PV:12KVA(18.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 12 18 متر 17 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 13 20 متر 17.1 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 15 22 متر 19 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 18 24 متر 19.1 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 21 26 متر 19.3 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO 22 28 متر 20 متر 1.8 تن 0.85 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO M 13 20 متر 17.6 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO MA 13 22 متر 16 متر 1.8 تن 0.4 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO MB 13A 22 متر 16 متر 1.8 تن 0.6 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO MC 13 22 متر 16 متر 1.8 تن 0.6 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO M 15 22 متر 19.5 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO M 18 24 متر 19.8 متر 1.8 متر 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Potain IGO MA 21 26 متر 19.3 متر 1.8 تن 0.7 تن PV:11KVA(17Amp)-37Amp-57Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 20 H 24 متر 19 متر 2 تن 0.75 تن PV:18KVA(27.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 20 HM 24 متر 19 متر 2 تن 0.75 تن PV:18KVA(27.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 20 K 24 متر 20 متر 2 تن 0.85 تن PV:19.5KVA(29.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 21 K 23 متر 20 متر 1.75 تن 0.8 تن PV:16KVA(24.5Amp)-45Amp-65Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 22 SE 25 متر 19.1 متر 2 تن 0.9 تن PV:16KVA(24.5Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 22 HM 27 متر 19 متر 2 تن 0.7 تن PV:13KVA(20Amp)-40Amp-60Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 22 K 24 متر 20 متر 2 تن 0.9 تن PV:19.5KVA(29.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 24 K 23 متر 20 متر 1.75 تن 0.85 تن PV:16KVA(24.5Amp)-45Amp-65Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 24 KR 23 متر 20 متر 1.75 تن 0.85 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 26 H 28 متر 21 متر 2 تن 0.8 تن PV:18KVA(27.5Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Comansa HT-25 25 متر 19.2 متر 2 تن 0.8 تن PV:9.5KVA(14Amp)-35Amp-55Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های T شکل 2 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 425 C 30 متر 30 متر 2 تن 0.83 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Potain 426 A 30 متر 30 متر 2 تن 0.8 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 427 D 30 متر 33 متر 2 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain 506 D6 30 متر 30 متر 2 تن 0.8 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 45 35 متر 33.1 تن 2 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 45A 35 متر 33.1 تن 2 تن 1 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا