تاور کرین 16 تن

لیست تاور کرین های  16تن تا 18 تن

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های قدیمی کله قندی دار
تاور کرین تاپ کیت TopKit : تاور کرین های نسل جدید کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین Luffing Jib : تاور کرین با بازوی متحرک در جهت عمودی
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 16 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain H4/25 60 متر 55 متر 16 تن 2.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/28 60 متر 55 متر 16 تن 2.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/30 60 متر 55 متر 16 تن 3 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/32 60 متر 55 متر 16 تن 3.2 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/36A 60 متر 56.6 متر 16 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain H4/36B 60 متر 79.8 متر 16 تن 3.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H40/40C 60 متر 83.18 متر 16 تن 3.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain J4/47 65 متر 75.2 متر 16 تن 4.7 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K4/56B 70 متر 79.7 متر 16 تن 5.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain K4/56C 70 متر 79.73 متر 16 تن 5.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K40/27C 70 متر 83.1 متر 16 تن 2.3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 310 K16 70 متر 56.9 متر 16 تن 2.7 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 310C K16 70 متر 73.6 متر 16 تن 2.85 تن PV:98KVA(149Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 345B L16 75 متر 69.2 متر 16 تن 2.3 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain TopLess MDT 302 L16 75 متر 65.4 متر 16 تن 2.1 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 368 L16 75 متر 93.7 متر 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp دانلود کاتالوگ
Potain TopLess MDT 412 L16 75 متر 80 متر 16 تن 3 تن PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های T شکل 16 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 85.20 60 متر 79.4 متر 16 تن 2.5 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain 85.20 P 60 متر 79.4 متر 16 تن 3.6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain 878 C 41 متر 55.1 متر 17 تن 5 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Potain 879 B 45 متر 65.4 متر 16 تن 4.5 تن PV:125KVA(190Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H16 60 متر 86.8 متر 16 تن 3.7 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H16 Litronic 70 متر 86.8 متر 16 تن 3.1 تن PV:74KVA(112.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-B16 Litronic 75 متر 83.1 متر 16 تن 3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-H16 75 متر 86.2 تن 16 تن 3 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC 75 متر 86.4 متر 16 تن 3 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H16 75 متر 92.9 متر 16 تن 3.2 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H16 Litronic 75 متر 92.9 متر 16 تن 3.7 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630 HC 80.8 متر 68.9 متر 16 تن 5 تن PV:134KVA(204Amp)-220Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC170-18t 60 متر 60 متر 18 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC210-18t 64 متر 64 متر 18 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC290-18t 74 متر 74 متر 18 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC335-18t 74 متر 74 متر 18 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC400-18t 80 متر 80 متر 18 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-18t 80متر 80 متر 18 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-18t 84 متر 84 متر 18 تن 5.3 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های Luffing Jib با ظرفیت 16 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain MR 205 G16 45 متر 55.1 متر 16 تن 3.9 تن PV:110KVA(167.5Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
Potain MR 295 H16 55 متر 48.7 متر 16 تن 3.15 تن PV:192KVA(292Amp)-310Amp-330Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 160 HC-L 40 متر 70 متر 16 تن 5 تن PV:146KVA(222Amp)-240Amp-260Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 HC-L8/16 45 متر 70.7 متر 16 تن 4.3 تن PV:121KVA(184Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 HC-L8/16 55 متر 64.9 متر 16 تن 3.7 تن PV:143KVA(217.5Amp)-240Amp-260Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 540 HC-L16/32/48 65 متر 47.5 متر 16 تن 4.4 تن PV:143KVA(217.5Amp)-240Amp-260Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا