تاور کرین 12 تن

لیست تاور کرین های 12 تنی

برند های تاورکرین : Potain – Liebherr – Comansa

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

توضیحات:
نماد PV بیانگر توان نامی تاور کرین می باشد ولی در عمل با توجه به شرایط پروژه های ساختمانی کافی نیست.معیار سنجش ولتاژ برق 3 فاز 380 ولت است.
تاور کرین T شکل : تاور کرین های قدیمی کله قندی دار
تاور کرین تاپ کیت TopKit : تاور کرین های نسل جدید کله قندی دار و فلت تاپ (تاپ فلت)
تاور کرین L شکل : تاور کرین های خود مونتاژ
تاور کرین Luffing Jib : تاور کرین با بازوی متحرک در جهت عمودی
به دلیل سهولت در دریافت کاتالوگ دستگاه های تاور کرین حجم فایل ها تا حد امکان کاهش یافته است.در صورت نیاز به کاتالوگ با کیفیت بالاتر درخواست خود را از طریق راه های ارتباطی سایت مطرح فرمایید.

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاورکرین های TopKit با ظرفیت 12 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain F3/19 50 متر 50.6 متر 12 تن 1.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/21 50 متر 50.6 متر 12 تن 2.1 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/25 50 متر 47.7 متر 12 تن 2.5 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 50 متر 65.9 متر 12 تن 2.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 A 50 متر 46.6 متر 12 تن 2.9 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 B 50 متر 64.3 متر 12 تن 2.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain F3/29 B1 50 متر 64.3 متر 12 تن 2.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/22 55 متر 65.9 متر 12 تن 2.2 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/25 55 متر 65.9 متر 12 تن 2.53 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/28 B 55 متر 64.3 متر 12 تن 2.75 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain G3/33 B 60 متر 64.3 متر 12 تن 2.5 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/25 60 متر 55 متر 12 تن 2.5 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/28 60 متر 55 متر 12 تن 2.8 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/30 60 متر 55 متر 12 تن 3 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/32 60 متر 55 متر 12 تن 3.2 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/33 B 60 متر 56.6 متر 12 تن 3.3 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H3/36 B 60 متر 56.6 متر 12 تن 3.6 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/23 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 1.8 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/25 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/30 C 60 متر 64.5 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain H30/40 C 60 متر 83.68 متر 12 تن 3.6 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain J3/47 50 متر 75.2 متر 12 تن 6 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain K3/59 B 70 متر 80.1 متر 12 تن 5.9 تن PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain K3/59 C 70 متر 80.13 متر 12 تن 5.9 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain K30/30 C 70 متر 83.68 متر 12 تن 3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 265 65 متر 64.5 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MC 310 K12 70 متر 57.5 متر 12 تن 3.2 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 220 65 متر 68.5 متر 12 تن 1.2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 235 65 متر 68.3 متر 12 تن 1.7 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 235 A J12 65 متر 69.6 متر 12 تن 1.85 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 238 J12 65 متر 68.2 متر 12 تن 2.4 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 238 A J12 67.5 متر 64.8 متر 12 تن 2.15 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 250 65 متر 69.8 متر 12 تن 2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 65 متر 69.6 متر 12 تن 2.5 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 B1 J12 65 متر 71.3 متر 12 تن 2.65 تن PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 265 C J12 65 متر 73.4 متر 12 تن 2.75 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 A 70 متر 69.3 متر 12 تن 2.8 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 B 70 متر 69.3 متر 12 تن 2.8 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 285 C 70 متر 73.6 متر 12 تن 2.95 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 305 B 70 متر 69.3 متر 12 تن 3.2 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 310 C K12 70 متر 73.6 متر 12 تن 3.35 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 345 B L12 75 متر 69.8 متر 12 تن 3.1 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MD 365 B L12 75 متر 69.8 متر 12 تن 3.65 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 192 H12 60 متر 70.7 متر 12 تن 2.2 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 222 J12 65 متر 71 متر 12 تن 2.4 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 248 J12 65 متر 65.4 متر 12 تن 2.4 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 302 L12 75 متر 66 متر 12 تن 2.3 تن PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 308 70 متر 68.2 متر 12 تن 2.9 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Potain MDT 368 L12 75 متر 93.7 متر 12 تن 3.2 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های T شکل 12 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Potain 85.20 L 60 متر 79.4 متر 12 تن 2.5 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Potain 85.20 N 60 متر 79.4 متر 12 تن 3 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Potain 765 B DM 48 متر 53 متر 12 تن 2 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain 765 C 48 متر 59 متر 12 تن 2.4 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Potain 765 D 48 متر 60.5 متر 12 تن 2.4 تن PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
*Potain 775 A 48 متر 59.5 متر 12 تن 2.4 تن PV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
*Potain 776 B 48 متر 60 متر 12 تن 2.4 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
*Potain 776 D 48 متر 69 متر 12 تن 2.4 تن PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC-K 55 متر 80.5 متر 12 تن 2 تن PV:150KVA(228.5Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180.1 HC-K 65 متر 70.2 متر 12 تن 1.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H12 60 متر 68.1 متر 12 تن 2.05 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 200 EC-H12 60 متر 68.1 متر 12 تن 2.25 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.4 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H12 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.4 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebher 245 EC-H 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.6 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebher 245 EC-H12 Litronic 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.85 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebher 245 EC-HM 12FR 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 250 EC-B12 Litronic 70 متر 81.4 متر 12 تن 2.25 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 256 HC 55 متر 88.1 متر 12 تن 4.4 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-B12 Litronic 75 متر 81.4 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H12 Litronic 70 متر 86.6 متر 12 تن 3.6 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 281 HC 60 متر 105.3 متر 12 تن 4.1 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 285 EC-B12 75 متر 81.4 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 290 HC 60 متر 88.1 متر 12 تن 4.1 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 316 EC-H12 70 متر 96 متر 12 تن 3 تن PV:112KVA(170Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 316 EC-H12 Litronic 75 متر 96 متر 12 تن 2.8 تن PV:131KVA(200Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-B12 Litronic 75 متر 83.1 متر 12 تن 3.7 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 EC-H12 Litronic 81.5 متر 86.9 متر 12 تن 4.5 تن PV:104KVA(158Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC185-12t 65 متر 65 متر 12 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC220-12t 65 متر 65 متر 12 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC260-12t 70 متر 70 متر 12 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC170-12t 60 متر 60 متر 12 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC210-12t 64 متر 64 متر 12 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC290-12t 74 متر 74 متر 12 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC335-12t 74 متر 74 متر 12 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC400-12t 80 متر 80 متر 12 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-12t 80 متر 80 متر 12 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های Luffing Jib با ظرفیت 12 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
*Potain MR 220 45 متر 50.9 متر 12 تن 3.9 تن PV:140KVA(213Amp)-230Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
*Potain MR 220 B 45 متر 50.9 متر 12 تن 3.9 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
*Potain MR 220 B P21A 45 متر 49.4 متر 12 تن 3.9 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Potain MR 300 50 متر 59.29 متر 12 تن 6 تن PV:170KVA(258.5Amp)-280Amp-300Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 112 HCL 28 متر 90 متر 12 تن 6 تن PV:117KVA(178Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 125 HC-L6/12 49.5 متر 41.7 تن 12 تن 1.6 تن PV:116KVA(176.5Amp)-200Amp-220Amp دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-165 50 متر 41.9 متر 12 تن 2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-190 60 متر 41.1 متر 12 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-200 50 متر 44.1 متر 12 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-250 60 متر 41.7 متر 12 تن 2.3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-280 60 متر 36.7 متر 12 تن 2.6 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LCL-310 60 متر 42.5 متر 12 تن 3.2 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های L شکل 12 تن
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Liebherr 88K 35 متر 32 متر 12 تن 2.8 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88KR 45 متر 27.5 متر دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا