تاور کرین ریچیر (Richier & B.P.R)

برند تاورکرین : Richier & B.P.R

بهره برداری: 0/8 تن تا 50 تن

ارتفاع: 7 متر تا 60 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاورکرین های T شکل ریچیر
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
B.P.R GT 114 46 متر 37.9 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Richier GF 1146 B 35 متر 36 متر 3 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1164 B 40 متر 36 متر 6 تن 1.25 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1167 40 متر 54.5 متر 8 تن 1.25 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1174 B 40 متر 53 متر 8 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1184 B 45 متر 42 متر 12 تن 1.9 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1194 B 45 متر 54 متر 12 تن 1.65 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1295 E 45 متر 56 متر 12 تن 2.45 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1297 50 متر 56 متر 12 تن 2 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1364 60 متر 59.5 متر 18 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1367 60 متر 59.5 متر 18 تن 0.65 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1372 B 60 متر 66.5 متر 18 تن 2.05 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1372 C 60 متر 67 متر 18 تن 2.4 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1425 G 50 متر 64 متر 20 تن 5.25 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1427 39 متر 56.5 متر 40 تن 6.25 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1450 60 متر 84 متر 50 تن 7.2 تن دانلود کاتالوگ
Richier GT 1450 500m.t 60 متر 83 متر 50 تن 6 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های L شکل ریچیر Richier
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Richier GA 1017 7 متر 11 متر 0.8 تن 0.15 تن دانلود کاتالوگ
Richier GA 1047 15 متر 13 متر 0.8 تن 0.5 تن دانلود کاتالوگ
Richier GA 1067 B 20 متر 18 متر 1.5 تن 0.75 تن دانلود کاتالوگ
Richier GA 1077 24 متر 20 متر 3 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Richier GA 1097 B 28 متر 23.7 متر 3.7 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Richier GA 1147 35 متر 33 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا