تاور کرین ریموندی (Raimondi)

برند تاورکرین : Raimondi

بهره برداری: 2 تن تا 28 تن

ارتفاع: 27 متر تا 76 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های T شکل ریموندی Raimondi
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Raimondi ER 240-12T 75 متر 56.6 متر 12 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi ER 240-28T 54 متر 62.5 متر 28 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi ER 291-16T 80 متر 53.65 متر 16 تن 4.05 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 45 42 متر 35.4 متر 2.5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 60 43.1 متر 36.5 متر 5 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 75 48 متر 40.5 متر 5 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 81 51 متر 40.5 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 93 54 متر 46.6 متر 6 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 99 58 متر 46.6 متر 6 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 108 50 متر 46.6 متر 8 تن 2.1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 153 63 متر 43.7 متر 8 تن 1.45 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 177 54 متر 43.7 متر 8 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 183 66 متر 43.8 متر 10 تن 1.85 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MR 210 66 متر 43.8 متر 12 تن 2.1 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های TopLess ریموندی
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Raimondi MRT 36 35 متر 29.9 متر 2 تن 1.1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 42 39 متر 29.6 متر 4 تن 1.1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 48 42 متر 36 متر 3 تن 1.37 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 84 51 متر 42.3 متر 5 تن 1.37 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 111 60 متر 45.3 متر 8 تن 1.37 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 126 60 متر 42.8 متر 10 تن 1.76 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 144 65 متر 45.4 متر 10 تن 1.42 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 180 60 متر 4.37 متر 10 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 189 65 متر 46.1 متر 10 تن 2.36 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 223 70 متر 40.9 متر 12 تن 1.85 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 263 76 متر 59.3 متر 14 تن 2.42 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi MRT 294 76 متر 57.7 متر 16 تن 2.75 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi SRT 65 45 متر 36.4 متر 4 تن 1.32 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi SRT 85 54 متر 42.8 متر 6 تن 1.43 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های L شکل ریموندی Raimondi
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Raimondi HR 27 27 متر 23 متر 2.2 تن 0.85 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi HR 30 30 متر 21 متر 3 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi HR 33 33 متر 21.5 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi HR 36 36 متر 22 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi HR 42 41.8 متر 25 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های Luffing Jib ریموندی Raimondi
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Raimondi LR 60 36 متر 28.1 متر 5 تن 1.43 تن دانلود کاتالوگ
Raimondi LR 165 55 متر 42.6 متر 12 تن 1.95 تن دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا