تاور کرین پینر (Peiner)

برند تاورکرین : Peiner

بهره برداری: 6 تن تا 32 تن

ارتفاع: 40 متر تا 80 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های T شکل پینر
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Peiner SK 96 50 متر 41.8 متر 6 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 106 50 متر 47.7 متر 6 تن 1.3 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SKC 136 55 متر 53.3 متر 8 تن 1.7 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 180 59.7 متر 71.2 متر 12.5 تن 1.9 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 200 54.2 متر 71.2 متر 12.5 تن 2.6 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 225 60 متر 76.4 متر 20 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 315 70 متر 72.2 متر 16 تن 2.4 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 400-20 73.7 متر 76.4 متر 20 تن 2.1 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 405 73.6 متر 66.6 متر 20 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 415 74 متر 65.4 متر 20 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 500-10 66.8 متر 71.1 متر 10 تن 5.2 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 500-30 65.8 متر 71 متر 30 تن 3.9 تن دانلود کاتالوگ
Pecco SK 560 79.8 متر 76.3 متر 32 تن 2.6 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 565 79.8 متر 76.1 متر 32 تن 2.6 تن دانلود کاتالوگ
Peiner SK 575 80 متر 79.3 متر 32 تن 3.9 تن دانلود کاتالوگ
لیست تاور کرین های Luffing Jib پینر
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Peiner SN 406 40 متر/60 متر 56.4 متر 20 تن/10 تن 10.6 تن/5 تن دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا