تاور کرین لیبهر (Liebherr)

برند تاورکرین :  Liebherr

مدل های متفاوت این تاور کرین: 1 تن – 2 تن -3 تن – 4 تن

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

تاورکرین Liebherr

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

لیست تاور کرین های T شکل لیبهر
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Liebherr 30EC-B 30 متر 30 متر 2.5 تن 1 تن PV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 30LC 30 متر 30 متر 2.5 تن 1 تن PV:19KVA(29Amp)-50Amp-70Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 40 LC 40 متر 40 متر 4 تن 0.85 تن PV:26KVA(40Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 42 NC 42 متر 37.1 متر 4 تن 0.8 تن PV:27KVA(41Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 45 NC 42 متر 37.1 متر 4.5 تن 1.1 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 45 EC 40 متر 36 متر 4 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 50 EC 40 متر 36 متر 4 تن 0.9 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 50 EC-B 40 متر 43.5 متر 5 تن 0.85 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 60.1 HC 40 متر 39.4 متر 6 تن 1.5 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 EC 42 متر 41 متر 5.6 تن 1.25 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 EC-B 45 متر 45.4 متر 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC 45 متر 38.3 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC-120 45 متر 52.2 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 HC-256 45 متر 62.7 متر 5.6 تن 1.1 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 63 LC 45 متر 37 متر 5 تن 0.85 تن PV:31KVA(47.5Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC 45 متر 38.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-88 45 متر 47.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-132 45 متر 52.2 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 HC-290 45 متر 62.7 متر 5.6 تن 1.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 70 EC 42 متر 41 متر 5.6 تن 1.35 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC 45 متر 52.5 متر 5.6 تن 1.3 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC-B5 50 متر 45.4 متر 5 تن 0.85 تن PV:29KVA(44.5Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 71 EC-B5 FR 50 متر 45.4 تن 5 تن 1 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 78 EC 45 متر 56.6 متر 5.6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EC-B6 45 متر 72.8 متر 6 تن 1.5 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EL 47.5 متر 52.2 متر 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 EL6 47.5 متر 49.9 متر 6 تن 1.05 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC 45 متر 68.8 متر 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-120 45 متر 51.9 متر 6 تن 1.7 تن PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-185 45 متر 58.16 متر 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-255 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.7 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 HC-256 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.7 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 80 LC 45 متر 52.7 متر 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-132 45 متر 51.9 متر 6 تن 1.9 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-200 45 متر 58.16 متر 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88 HC-290 45 متر 68.82 متر 6 تن 1.9 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 88.5 HC 50 متر 45.1 متر 6 تن 1.5 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC 50 متر 59.6 متر 6 تن 1.35 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-80 50 متر 35.7 تن 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-120 50 متر 45.7 تن 6 تن 1.35 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-B6 50 متر 51.2 متر 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 EC-B6 FR 50 متر 51.2 متر 6 تن 1.4 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90 LD 50 متر 41.9 متر 6 تن 1.1 تن PV:39KVA(59.5Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 91 EC 50 متر 52.5 متر 6 تن 1.5 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 98 EC 50متر 50 متر 6 تن 1.45 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 98 EC-132 50 متر 47.5 متر 6 تن 1.45 تن PV:48KVA(73Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 99 EC 50 متر 56.6 متر 6 تن 1.6 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 EL 52.5 متر 59.4 متر 6 تن 1.25 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 HC-T 50 متر 48.5 متر 6 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 100 LC 50 متر 52.7 متر 6 تن 1.4 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EC-B6 55 متر 48.6 متر 6 تن 1.4 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EC-B6 FR 55 متر 53.6 متر 6 تن 1.35 تن PV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 110 EL6 FR 55 متر 66.9 متر 6 تن 1.4 تن PV:42KVA(64Amp)-80Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 EC-B6 60 متر 63.4 متر 6 تن 1.35 تن PV:30KVA(46Amp)-60Amp-80Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 EC-HM6 60 متر 66 متر 6 تن 1.2 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 EC-H6 60 متر 68 متر 6 تن 1.6 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 EC-H6 60 متر 72.1 متر 6 تن 1.65 تن PV:52KVA(79Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 EC-HM6 FR 60 متر 68 متر 6 تن 1.8 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 160 EC-B6 60 متر 62.9 متر 6 تن 1.8 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 300 HC-T 60 متر 53.3 متر 6 تن 4.5 تن PV:108KVA(164.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 90.1 HC & 90.2 HC 45 متر 46 متر 8 تن 1.55 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-B8 50 متر 68.5 متر 8 تن 1.9 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-H 55 متر 68 متر 8 تن 1.55 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-H8 Litronic 55 متر 68 متر 8 تن 1.85 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC 50 متر 46.9 متر 8 تن 2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-185 50 متر 58.19 متر 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-255 50 متر 68.82 متر 8 تن 2 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 120 HC-256 50 متر 68.82 متر 8 تن 2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 HC 50 متر 53.6 متر 8 تن 1.9 تن PV:106KVA(161.5Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 130 EC-B8 60 متر 63.4 متر 8 تن 1.3 تن PV:47KVA(71.5Amp)-90Amp-110Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 HC 50 متر 66 متر 8 تن 2.2 تن PV:98KVA(150Amp)-170Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 HC-200 50 متر 58.16 متر 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132HC-290 50 متر 68.82 متر 8 تن 2.2 تن PV:83KVA(126.5Amp)-150Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132.5 HC 50 متر 47.5 متر 8 تن 2.2 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 EC-H8 Litronic 55 متر 72.1 متر 8 تن 1.85 تن PV:68KVA(103.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC 55 متر 46.9 متر 8 تن 1.7 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC-185 55 متر 54 متر 8 تن 1.7تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 HC 55 متر 54.4 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 HC-200 55 متر 66.4 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154.5 HC 55 متر 47.5 متر 8 تن 1.85 تن PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 160 EC-B8 Litronic 60 متر 52.3 متر 8 تن 1.85 تن PV:61KVA(93Amp)-120Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H8 65 متر 66.9 متر 8 تن 3.15 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H8 75 متر 72.9 متر 8 تن 3.1 تن PV:56KVA(85.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 112 EC-H10 55 متر 68 متر 10 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 130 HC 45 متر 53.6 متر 10 تن 2.8 تن PV:114KVA(173.5Amp)-200Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 132 EC-H10 55 متر 72.1 متر 10 تن 1.55 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 EC H10 60 متر 68 متر 10 تن 1.25 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 154 EC-H10 60 متر 72.1 متر 10 تن 1.4 تن PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-B10 60 متر 68.4 متر 10 تن 2 تن PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H 60 متر 68.1 متر 10 تن 2.2 تن PV:58KVA(88.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H10 Litronic 60 متر 68.1 متر 10 تن 2.65 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H170 60 متر 49 متر 10 تن 2.2 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H185 60 متر 53.5 متر 10 تن 2.2 تن PV:71KVA(108Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 185 HC 55 متر 54.2 متر 10 تن 2.6 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 185 HC-256 55 متر 61.5 متر 10 تن 2.6 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 200 HC 55 متر 54.2 متر 10 تن 2.85 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 200 HC-290 55 متر 69 متر 10 تن 2.85 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 200 EC-H10 60 متر 68.4 متر 10 تن 2.4 تن PV:55KVA(84Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 200 EC-HM 10FR 60 متر 68.1 متر 10 تن 2.4 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 201 HC 55 متر 69 متر 10 تن 3 تن PV:55KVA(84Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 202 EC-B10 Litronic 65 متر 63.1 متر 10 تن 2.2 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 220 HC 55 متر 69 متر 10 تن 3.25 تن PV:55KVA(84Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H10 Litronic 75 متر 92.9 متر 10 تن 4.1 تن PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 140 HC-K 55 متر 80.5 متر 12 تن 2 تن PV:150KVA(228.5Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180.1 HC-K 65 متر 70.2 متر 12 تن 1.8 تن PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 180 EC-H12 60 متر 68.1 متر 12 تن 2.05 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 200 EC-H12 60 متر 68.1 متر 12 تن 2.25 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.4 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 224 EC-H12 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.4 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 245 EC-H 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.6 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 245 EC-H12 Litronic 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.85 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 245 EC-HM 12FR 65 متر 86.7 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 250 EC-B12 Litronic 70 متر 81.4 متر 12 تن 2.25 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 256 HC 55 متر 88.1 متر 12 تن 4.4 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-B12 Litronic 75 متر 81.4 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H12 Litronic 70 متر 86.6 متر 12 تن 3.6 تن PV:59KVA(90Amp)-110Amp-130Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 281 HC 60 متر 105.3 متر 12 تن 4.1 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 285 EC-B12 75 متر 81.4 متر 12 تن 2.6 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
*Liebherr 290 HC 60 متر 88.1 متر 12 تن 4.1 تن PV:78KVA(118.5Amp)-140Amp-160Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 316 EC-H12 70 متر 96 متر 12 تن 3 تن PV:112KVA(170Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 316 EC-H12 Litronic 75 متر 96 متر 12 تن 2.8 تن PV:131KVA(200Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-B12 Litronic 75 متر 83.1 متر 12 تن 3.7 تن PV:63KVA(96Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 EC-H12 Litronic 81.5 متر 86.9 متر 12 تن 4.5 تن PV:104KVA(158Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H16 60 متر 86.8 متر 16 تن 3.7 تن PV:67KVA(102Amp)-120Amp-140Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 280 EC-H16 Litronic 70 متر 86.8 متر 16 تن 3.1 تن PV:74KVA(112.5Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-B16 Litronic 75 متر 83.1 متر 16 تن 3 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 380 EC-H16 75 متر 86.2 تن 16 تن 3 تن PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC 75 متر 86.4 متر 16 تن 3 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H16 75 متر 92.9 متر 16 تن 3.2 تن PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H16 Litronic 75 متر 92.9 متر 16 تن 3.7 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630 HC 80.8 متر 68.9 متر 16 تن 5 تن PV:134KVA(204Amp)-220Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 300 C2 60 متر 73.5 متر 20 تن 3.4 تن PV:106KVA(161Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 301 C 65 متر 69 متر 20 تن 4.2 تن PV:138KVA(210Amp)-230Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 320 HC 62.2 متر 62 متر 20 تن 4.2 تن PV:137KVA(208.5Amp)-230Amp-250Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 355 HC 75 متر 86.4 متر 20 تن 2.8 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 355 HC-S 75 متر 68.9 متر 20 تن 2.8 تن PV:133KVA(202.5Amp)-220Amp-240Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC 20 75 متر 86.4 متر 20 تن 3 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 390 HC-S 75 متر 86.4 متر 20 تن 3 تن PV:97KVA(147.5Amp)-170Amp-190Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H20 75 متر 92.9 متر 20 تن 2.7 تن PV:95KVA(144.5Amp)-170Amp-190Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 420 EC-H20 Litronic 75 متر 92.9 متر 20 تن 3.2 تن PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500 HC 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.2 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500 HC 20 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.2 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 HC 20 80.8 متر 80.5 متر 20 تن 3.5 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550 EC-H20 Litronic 81.5 متر 86.9 متر 20 تن 4 تن PV:104KVA(158Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630 EC-H20 81.4 متر 67.5 متر 20 تن 5.4 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 800 HC 80.8 متر 78.8 متر 20 تن 7 تن PV:126KVA(192Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 850 C20 75 متر 79 متر 20 تن 6.9 تن PV:238KVA(362Amp)-380Amp-400Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 1250 HC 80.8 متر 90.4 متر 20 تن 12.5 تن PV:126KVA(192Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500HC-S 79.6 متر 71.3 متر 40 تن 2 تن PV:151KVA(230Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 500HC-40 79.6 متر 72.4 متر 40 تن 2 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550HC-40 79.6 متر 80.6 متر 40 تن 2.1 تن PV:92KVA(140Amp)-160Amp-180Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550EC-H40 80 متر 85.5 متر 40 تن 2.1 تن PV:104KVA(158Amp)-180Amp-200Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 550HC-S 79.6 متر 71.3 متر 40 تن 2.1 تن PV:151KVA(230Amp)-250Amp-270Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630EC-H40 81.4 متر 67.5 متر 40 تن 3.6 تن PV:114KVA(173.5Amp)-190Amp-210Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 630EC-H50 81.4 متر 67.5 متر 50 تن 2.6 تن PV:155KVA(236Amp)-260Amp-280Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 660A 76 متر 150 متر 45 تن 6 تن دانلود کاتالوگ
Liebherr 800HC-40 79.6 متر 78.8 متر 40 تن 5 تن PV:143KVA(217.5Amp)-240Amp-260Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 1250HC-50 79.6 متر 84.6 متر 40 تن 10.5 تن PV:126KVA(192Amp)-210Amp-230Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 1800C 60 75 متر 92.3 متر 60 تن 15 تن PV:800Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 3150HC 80 متر 96.5 متر 60 تن 32 تن PV:427KVA(650Amp)-670Amp-690Amp دانلود کاتالوگ
Liebherr 4000HC 100 96 متر 67.6 متر 100 تن 22.5 تن PV:456KVA(694Amp)-710Amp-730Amp دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا