تاور کرین کومانزا (Comansa)

برند تاورکرین : Comansa

بهره برداری: 4 تن تا 64 تن

ارتفاع: 35 متر تا 84 متر

ارائه دهنده خدمات : شرکت فنی مهندسی قائم توسعه جم

در حالت موبایل جدول به صورت کامل نمایش نمی‌شود. جهت مشاهده کامل جزئیات آن را به راست و چپ اسکرول کنید

تاورکرین های نسل جدید سری LC 2100 لیندن کومانزا Linden Comansa
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Comansa 21LC335-20T 74 متر 74 متر 20 تن 2.7 تن 2015 دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC450-20T 80 متر 80 متر 20 تن 3 تن 2015 دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC450-25T 80 متر 80 متر 25 تن 2.6 تن 2015 دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-20T 80 متر 80 متر 20 تن 4 تن 2015 دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-25T 80 متر 80 متر 25 تن 3.6 تن 2015 دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-20T 84 متر 84 متر 20 تن 5.3 تن 2015 دانلود کاتالوگ
لیست تاورکرین های لیندن کومانزا Linden Comansa
مدل تاور کرین طول بازو خود ایستایی ارتفاع موجود بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی سال ساخت pdf کاتالوگ مدل
Comansa 5LC3510-4T 35 متر 35 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC3510-5T 35 متر 35 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4010-4T 40 متر 40 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4010-5T 40 متر 40 متر 5 تن 1تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4510-4T 45 متر 45 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC4510-5T 45 متر 45 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC5010-4T 50 متر 50 متر 4 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 5LC5010-5T 50 متر 50 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC90 55 متر 55 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC110 54 متر 54 متر 8 تن 1.25 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC130 54 متر 54 متر 8 تن 1.45 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 10LC140 60 متر 60 متر 8 تن 1.85 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC90-5T 52.5 متر 52.5 متر 5 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC90-6T 52.5 متر 52.5 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC132-5T 60 متر 60 متر 5 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC132-6T 60 متر 60 متر 6 تن 1.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC150 60 متر 60 متر 8 تن 1.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 11LC160 65 متر 65 متر 8 تن 1.4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC185-8T 65 متر 65 متر 8 تن 1.95 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC185-10T 65 متر 65 متر 10 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC185-12T 65 متر 65 متر 12 تن 1.8 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC220-10T 65 متر 65 متر 10 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC220-12T 65 متر 65 متر 12 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC260-10T 70 متر 70 متر 10 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 16LC260-12T 70 متر 70 متر 10 تن 2.15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC170-12T 60 متر 60 متر 12 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC170-18T 60 متر 60 متر 18 تن 2.2 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC210-12T 64 متر 64 متر 12 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC210-18T 64 متر 64 متر 18 تن 2.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC290-12T 74 متر 74 متر 12 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC290-18T 74 متر 74 متر 18 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC335-12T 74 متر 74 متر 12 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC335-18T 74 متر 74 متر 18 تن 2.7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC400-12T 80 متر 80 متر 12 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC400-18T 80 متر 80 متر 18 تن 3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-12T 80 متر 80 متر 12 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-18T 80 متر 80 متر 18 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC550-24T 80 متر 80 متر 24 تن 3.25 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-18T 84 متر 84 متر 18 تن 5.3 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-24T 84 متر 84 متر 24 تن 4.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-36T 84 متر 84 متر 36 تن 4.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC660-48T 84 متر 84 متر 48 تن 4 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC750-24T 80 متر 80 متر 24 تن 7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC750-36T 80 متر 80 متر 36 تن 7 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 21LC750-48T 80 متر 80 متر 48 تن 6.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1100-32T 80 متر 80 متر 32 تن 11 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1100-48T 80 متر 80 متر 48 تن 11 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1100-64T 80 متر 80 متر 64 تن 9.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1450-32T 80 متر 80 متر 32 تن 15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1450-48T 80 متر 80 متر 48 تن 15 تن دانلود کاتالوگ
Comansa 30LC1450-64T 80 متر 80 متر 64 تن 13.5 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LC5211 52.5 متر 52.5 متر 5 تن 1 تن دانلود کاتالوگ
Comansa LC8952 80 متر 80 متر 24 تن 7 تن دانلود کاتالوگ
اسکرول به بالا